0%

Elin Lidholm

Assisterande jurist

Elin Lidholm tog juristexamen vid Lunds Universitet i mars 2017 och har sedan april 2017 arbetat som assisterande jurist vid advokatbyrån.

Elin fördjupade sig under sin utbildning inom humanjuridik, med särskilt fokus på migrationsrätt och sexualbrott. Hon har även studerat juridik vid Suffolk Law School i Boston, USA där hon bland annat läste kurser i EU law, Police Misconduct samt Employment Discrimination Law. Elin skrev sitt examensarbete inom straff- och förvaltningsrätt där hon gjorde en komparativ studie mellan svenska och amerikanska polisens laga befogenhet att bruka våld.

Utbildning
Lunds Universitet jur.kand. 2017

Språk
Svenska och engelska

Kontakt
E-mail: elin.lidholm@advokatbyranturesson.se
Telefon: 08-650 39 61