0%

Julia Holmberg

Biträdande jurist

Julia Holmberg är jur kand och arbetar som biträdande jurist. Julia har arbetat på advokatbyrån sedan hösten 2016.

Julia har avlagt jur. kand. examen vid Stockholms universitet. Julia fördjupande sig under sin utbildning inom familjerätt, migrationsrätt och skadeståndsrätt. Julia skrev sitt examensarbete inom skadeståndsrätt med fokus på försäkringsfrågor inom skadeståndsrätten.

Julia är en ambitiös och driven jurist som arbetar inom samtliga av advokatbyråns verksamhetsområden.

Utbildning
Stockholms Universitet  jur.kand. 2018

Språk
Svenska och engelska

Kontakt
E-mail: julia.holmberg@advokatbyranturesson.se
Telefon: 08-650 39 61