0%

Klara Granström

Biträdande jurist

Klara Granström är jur kand och arbetar som biträdande jurist. Klara har arbetat vid advokatbyrån sedan sommaren 2015.

Klara Granström har avlagt jur.kand. vid Umeå Universitet. Klara fördjupade sig under sin utbildning inom humanjuridik, med tyngd på kriminologi och viktimologi samt international law and human rights. Klara skrev sitt examensarbete inom straffrätt och behandlade gränsdragningen mellan sexuellt utnyttjande av barn och våldtäkt mot barn ur ett barn- och genusperspektiv.

Hög kompetens och ett empatiskt bemötande kännetecknar Klaras arbete. Du kan anlita Klara för ärenden gällande uppehållstillstånd, personskaderätt, äktenskapsskillnad, kvarsittanderätt eller tvister kring vårdnad, barns boende och umgängesrätt samt som målsägandebiträde.

Utbildning
Umeå Universitet jur.kand. 2015

Språk
Svenska och engelska

Kontakt
E-mail: klara.granstrom@advokatbyranturesson.se
Telefon: 08-650 39 61