0%

Lovisa Hassnert

Assisterande jurist

Lovisa Hassnert har avlagt jur. kand. examen vid Umeå universitet och har arbetat som assisterande jurist på advokatbyrån sedan början av år 2018.
Under sin utbildning läste Lovisa fördjupningskurser inom migrationsrätt, straffrätt och barnrätt. Lovisa Hassnert skrev sitt examensarbete inom straffrätt och behandlade kriminaliseringsgrunderna med fokus på en eventuell förändring av det rådande straffrättsliga skyddet för barn som bevittnar våld mot närstående.

Utbildning
Umeå Universitet jur.kand. 2018

Språk
Svenska och engelska

Kontakt
E-mail: lovisa.hassnert@advokatbyranturesson.se
Telefon: 08-650 39 61