0%

Nicole Trinh

Biträdande jurist

Nicole Trinh är jur kand och har arbetat som biträdande jurist vid advokatbyrån sedan början på år 2014. Nicole anlitas för uppdrag inom samtliga advokatbyråns rättsområden. Hon har genom sitt fleråriga arbete på advokatbyrån fått en stor processerfarenhet och gedigen kunskap kring olika typer av mål och ärenden.

Nicoles engagemang och kunskaper garanterar att du får ett högkvalitativt juridiskt biträde i ditt ärende oavsett om det handlar om personskadejuridik, äktenskapsskillnad, kvarsittanderätt eller tvister kring vårdnad, barns boende och umgängesrätt samt som målsägandebiträde eller biträde inom utlänningsrätten.

Nicole har avlagt jur. kand. examen vid Stockholms universitet. Nicole har läst fördjupningskurser inom skadeståndsrätt och kommunalrätt. Nicole skrev sitt examensarbete inom strafflagstiftning med rättssociologiskt perspektiv.

Utbildning
Stockholms universitet, jur. kand. 2014.

Språk
Svenska, engelska och vietnamesiska

Kontakt
E-mail: nicole.trinh@advokatbyranturesson.se
Telefon: 08-650 39 61