0%

Sofia Brockmar

Assisterande jurist

Sofia Brockmar har avlagt jur. kand. examen vid Örebro Universitet och har arbetat som assisterande jurist på advokatbyrån sedan våren 2017.

Under sin utbildning läste Sofia fördjupningskurser inom straffrätt och arbetsrätt. Sofia skrev slutligen sitt examensarbete inom straffrätt med fokus på påföljdsbestämning.

 

Utbildning
Örebro Universitet jur. kand. 2017

Språk
Svenska och engelska

Kontakt
E-mail: sofia.brockmar@advokatbyranturesson.se
Telefon: 08-650 39 61