0%

Förordnanden, konsultationer

Förordnanden

Domstol förordnar dagligen advokater, biträdande jurister eller annan lämplig person såsom biträde i olika uppdrag. Advokat Maria Turesson och de biträdande juristerna åtar sig förordnanden från tingsrätt som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentlig försvarare, god man för bortovarande part, boutredningsman, bodelningsförrättare samt god man och rättegångsbiträde vid förvaltarskap.

Vi på advokatbyrån åtar oss också förordnanden från förvaltningsrätt som offentligt biträde i mål om vård enligt LVU och LPT. Även Migrationsverket förordnar oss på advokatbyrån som offentligt biträde i migrationsrättsliga mål, exempelvis frågan om asyl eller uppehållstillstånd.

Önskar du få ökad förståelse om vad dessa förfaranden innebär, läs vidare under de olika rubrikerna under våra rättsområden på hemsidan. Har du övriga frågor om förordnanden eller vill du som part i ett mål önska advokat Maria Turesson eller någon av de biträdande juristerna som ditt biträde är du varmt välkommen att kontakta advokatbyrån för vidare hjälp.

Förordnanden från tingsrätt:

Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn
Offentlig försvarare
God man för bortovarande part i ex äktenskapsskillnad, vårdnad, faderskap
Boutredningsman
Bodelningsförrättare
God man eller rättegångsbiträde gällande förvaltarskap

Förordnanden från Migrationsverket:

Offentligt biträde asyl, anknytning

Förordnanden från Förvaltningsrätt:

Offentligt biträde LVU /LVM /LPT

Konsultationer

Vi erbjuder konsultationer på advokatbyråns kontor Lästmakargatan 18 B – vi håller även konsultationer per telefon.

En inledande konsultation i ditt ärende är ofta nödvändigt för att kunna vägleda dig framåt med din juridiska fråga. Många gånger kan vår vägledning vara helt avgörande för din möjlighet att exempelvis erhålla medborgarskap i Sverige eller för din möjlighet att erhålla högre ersättning för en patientskada än vad det fattats beslut om. Även om en konsultationstimme inte omfattar mycket tid, är den vanligtvis till stor hjälp för den som är behov av snabb och korrekt rådgivning.

Vi bokar in konsultationer i samtliga våra rättsområden så som försäkringsfrågor gällande försäkringsbolag, frågor kring Försäkringskassan, arbetstillstånd, medborgarskap, frågor om bodelning samt upprättar äktenskapsförord, samboavtal, testamenten och så vidare.

Du är varmt välkommen att boka in en konsultation hos oss på Advokatbyrån Maria Turesson. Du når oss på 08- 650 39 61 eller på e-mailadress: info@advokatbyranturesson.se.