0%

Uppehållstillstånd pga arbetstillstånd

Arbetstillstånd ska som huvudregel sökas från hemlandet. Ansökan kan lämnas in vid en svensk ambassad eller göras på internet. För en arbetsgivare som vill anställa utländsk arbetskraft finns det en mängd aspekter som kan vara svåra att få klarhet i på egen hand. För att arbetstillstånd ska beviljas gäller att tjänsten har utannonserats, att anställningsvillkoren är goda och att omfattningen av arbete är sådan att lönen är minst 13 000 kr brutto per månad. Vidare ska arbetsgivaren ha för avsikt att teckna en sjukförsäkring, livförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för arbetstagaren. Om du ska ansöka om arbetstillstånd I Sverige kan vi biträda dig som ombud. Kontakta oss så hjälper vi dig att utveckla grunderna för din ansökan.

 
Läs mer om: