0%

Försvarare i brottmål

Misstänkt för brott – behov av försvarare

Om du kallas till förhör hos polisen – kontakta oss innan förhöret så närvarar vi vid förhöret. Du har större möjligheter att få dina rättigheter tillgodosedda under förundersökning och eventuell huvudförhandling om du företräds av en advokat.

Vi åtar oss både offentliga försvaruppdrag via tingsrätten och privata försvararuppdrag.

En offentlig försvarare förordnas av tingsrätten på begäran av den misstänkte. Staten står för kostnaderna för denne i den mån den misstänkte inte har tillräckliga medel. Om du har en god inkomst kan du bli återbetalningsskyldig för kostnaden till staten. En misstänkt som har rätt till offentlig försvarare har rätt att begära den advokat som han själv önskar.

En försvarare skall tillgodose att den misstänkte får en rättvis behandling vid kontakt med polis, åklagare och domstol. Vid polisförhör eller andra viktiga utredningar bör en offentlig försvarare närvara.

Som offentlig försvarare kan i princip endast advokat förordnas. Vi biträder dig som är misstänkt för att ha begått ett brott. Du kan som sagt begära offentlig försvarare redan när du kallats till polisförhör.

Advokat Maria Turesson har arbetat som försvarare i brottmål sedan början på år 2003, hon har således lång erfarenhet av dessa uppdrag.

 
Läs mer om: