0%

Medborgarskap

Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan staten och dig som medborgare. Medborgarskapet stärker din samhörighet med Sverige och är det formella medlemskapet i samhället samt en grund för demokratin i Sverige. Vi på Advokatbyrån hjälper gärna dig som har haft permanent uppehållstillstånd i Sverige under ett antal år att ansöka om svenskt medborgarskap. Hur lång tid som krävs beror på olika omständigheter men det krävs normalt sett minst tre år i Sverige. För att bli svensk medborgare måste man kunna styrka sin identitet. Man skall alltså också ha ett permanent uppehållstillstånd i Sverige, ha bott här en viss tid och levt ett skötsamt liv i landet. Det kan bli svårare att få svenskt medborgarskap om man har vissa skulder eller har dömts för brott. Har man dömts för brott måste man vänta en viss tid med att ansöka om svenskt medborgarskap.

Om man är en vuxen sökande och har ogifta barn under 18 år som är bosatta i Sverige kan de bli svenska medborgare tillsammans med den sökande om föräldern har ensam vårdnad om barnet eller barnen eller gemensam vårdnad med den andra föräldern och den föräldern lämnar sitt samtycke.

Våra jurister kan även hjälpa dig med mer avancerade frågor om ditt medlemskap.

Du är välkommen att boka in en konsultation hos oss om du önskar få svar och hjälp med frågor angående ditt medborgarskap. Vi kan hjälpa dig att skapa klarhet och vägleda dig hur du ska gå till väga för att tillgodose dina intressen på bästa sätt.

 
Läs mer om: