0%

Emma Öjert

Biträdande jurist

Emma Öjert är jur.kand. och har arbetat vid advokatbyrån sedan mars 2023. Innan dess gjorde hon sin praktik vid advokatbyrån i samband med sitt examensarbete.

Emma har avlagt juristexamen vid Uppsala universitet. Hon har läst fördjupningskurser inom avtalsrätt och våld i nära relation och skrev sitt examensarbete inom civilrätt, särskilt familjerätt. Du kan anlita Emma för uppdrag inom samtliga advokatbyråns rättsområden.

Utbildning
Uppsala universitet, jur.kand. 2023

Språk
Svenska och engelska

Kontakt
E-mail: emma.ojert@advokatbyranturesson.se
Telefon: 08-650 39 61