0%

Brottsoffer – skadestånd pga brott

Som brottsoffer kan du ha rätt till skadestånd för de skador du har fått. I samband med brottmålet kan du som målsägande begära skadestånd. I vissa fall kan du ha rätt till ett målsägandebiträde som hjälper dig framställa dina skadeståndsanspråk.

I första hand är det gärningsmannen som ska betala skadestånd till dig.

Om gärningspersonen inte kan betala skadeståndet eller är okänd, kan du ha rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag. Det kan exempelvis finnas möjlighet för dig att få ersättning via din hemförsäkring eller olycksfallsförsäkring.  Ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att veta vad som gäller i ditt fall.

Om du inte har någon försäkring finns det i vissa fall möjlighet att få statlig brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Det gäller då främst ersättning för kränkning eller personskada.

Ersättning för personskada omfattar

– de sjukvårdskostnader du hart i samband med skadan

– sveda och värk

– inkomstförlust

– bestående skador såsom ärr

Kränkningsersättning:

Vid vissa typer av brott har du som brottsoffer rätt att få brottsskadeersättning för den kränkning som brottet inneburit. Det ska vara fråga om gärningar som inneburit en allvarlig kränkning av offrets person, frihet eller frid. Exempel på brott som ger rätt till brottsskadeersättning för kränkning är våldtäkt, misshandel, rån, olaga hot, hemfridsbrott och överträdelse av kontaktförbud. Man kan också få kränkningsersättning för sexuella övergrepp och kvinnofridskränkning.

För mer information se brottsoffermyndighetens hemsida www.brottsoffermyndigheten.se

 
Läs mer om: