0%

Patientskada

Du som kontaktar oss kan ha råkat ut för en skada under vård där du varit patient.

Enligt patientskadelagen skall alla vårdgivare i Sverige, såväl offentligt finansierade som privata teckna patientförsäkring. De allmänna förutsättningarna för att ersättning skall lämnas enligt patientskadelagen är att det rör sig om en personskada som uppkommit på patient i samband med hälso- och sjukvård i Sverige.

Om du råkat ut för en patientskada ska du anmäla skadan till LÖF. En anmälan kan göras på www.lof.se . LÖF kommer då att utreda om du har rätt till ersättning från patientförsäkringen.

När LÖF har utrett ditt ärende i sin helhet kommer du att få ett slutligt beslut. Om du fått ett slutligt beslut från LÖF som du inte är nöjd med är du välkommen att kontakta oss. Vi kan då hjälpa dig att begära en prövning i Patientskadenämnden, alternativt undersöka möjligheten att stämma LÖF vid tingsrätten. Vi hjälper dig då också att ansöka om rättsskydd via hemförsäkringen.

Rättsskydd kan dock inte beviljas så länge LÖF fortfarande reglerar den anmälda skadan (under skadereglering). Det är först när ett slutligt beslut har fattats som du är missnöjd med som en ”tvist” i rättslig mening uppkommer. Du behöver därför vänta tills LÖF har fattat ett slutligt beslut innan du kontaktar oss.

Du kan dock alltid komma till oss på en konsultation innan ärendet blir tvistigt för det fall du känner att du behöver information och stöd kring skaderegleringen.

Sammanfattningsvis gällande rättsskydd vid olycksfall, patientskada, läkemedelsskada

När LÖF (patientskada), Läkemedelsförsäkringen (läkemedelsskada) eller det försäkringsbolag där du har din olycksfallsförsäkring / skadebolaget har utrett ditt ärende i sin helhet kommer du att få ett slutligt beslut. Om du fått ett slutligt beslut från bolaget som du inte är nöjd med är du välkommen att kontakta oss. Vi kan då hjälpa dig att begära en prövning i den i ditt fall aktuella nämnden, alternativt undersöka möjligheten att stämma bolaget vid tingsrätten. Vi hjälper dig då också att ansöka om rättsskydd via hemförsäkringen.

Rättsskydd kan dock inte beviljas så länge bolaget fortfarande reglerar den anmälda skadan. Det är först när ett slutligt beslut har fattats som du är missnöjd med som en ”tvist” i rättslig mening uppkommer. Du behöver därför vänta tills bolaget har fattat ett slutligt beslut innan du kontaktar oss.

Beroende på dina försäkringsvillkor kan rättsskyddet tas i bruk redan vid prövning i Patientskadenämnden, Personförsäkringsnämnden, Ansvarsförsäkringens personskadenämnd eller Läkedelsskadenämnden. Det är således inte alltid det krävs en rådande domstolstvist för att rättsskydd ska kunna beviljas. Advokatbyrån kan undersöka saken åt dig. Det är dock viktigt att du vänder dig till oss så snart som möjligt efter att du har erhållit ett slutligt beslut i din angelägenhet; det föreligger alltid en 6 månaders frist från beslutets datum, vilket innebär att du kan förlorar dina anspråksmöjligheter i det fall du ej stämmer i tingsrätt eller begär nämndprövning innan denna frist löper ut.

 
Läs mer om: