0%

Hävande/fastställelse av faderskap

Hävande eller fastställande av faderskap
Vi kan företräda dig i mål om fastställande eller hävande av faderskap. Vi har även erfarenhet av internationella faderskapsfrågor och kan hjälpa till med att sätta igång en faderskapsutredning och handha kontakter med Socialnämnden och andra myndigheter.

 
Läs mer om: