0%

Clara Wiss

Biträdande jurist

Clara Wiss är jur.kand. och har arbetat vid advokatbyrån sedan juni 2021. Innan dess gjorde hon sin praktik vid advokatbyrån i samband med sitt examensarbete.

Clara har avlagt juristexamen vid Uppsala universitet. Hon har läst fördjupningskurser inom skadeståndsrätt och aktiemarknadsrätt och skrev sitt examensarbete inom familjerätt, särskilt barnrätt. Du kan anlita Clara för uppdrag inom samtliga advokatbyråns rättsområden.

Utbildning
Uppsala universitet, jur.kand. 2021

Språk
Svenska och engelska

Kontakt
E-mail: clara.wiss@advokatbyranturesson.se
Telefon: 08-650 39 61