0%

Olycksfall, sjukförsäkring

Du som kontaktar oss kan ha råkat ut för en olycka av något slag. Termen “olycksfall” definieras i försäkringssammanhang som “en plötslig, oväntad, utifrån kommande händelse”. Vi hjälper dig att gå igenom ditt försäkringsskydd i din olycksfallsförsäkrings försäkringsvillkor.

Du kan även ha blivit sjuk och har rätt till försäkringsersättning pga sjukdom från din försäkring.  Du kan kontakta oss om du är osäker på om du fått rätt ersättning från bolaget.

Kontakta oss i första hand när skadan är anmäld till din försäkring och du har fått ett besked från bolaget som du inte är nöjd med. Det ska vara ett slutligt beslut och du ska ges i vart fall 6 månader att begära prövning i nämnd eller i domstol.  Undersök då gärna innan du kontaktar oss med ditt rättsskydd om du kan beviljas rättsskydd både i nämnd och i domstol med stöd av bolagets beslut. Ibland beviljar inte bolagen rättsskydd för prövning i nämnd.

Om du har fått ett slutligt beslut som du inte är nöjd med – tvist har uppkommit – kan du i regel nyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd, så kontakta oss så fort du fått ett beslut från bolaget.

Om ärendet inte är tvistigt – d vs du har inte ännu fått ett slutligt beslut som du inte är nöjd med – kan vi alltid boka in en konsultation på advokatbyrån eller per telefon för rådgivning.

 

Sammanfattningsvis gällande rättsskydd vid olycksfall, patientskada, läkemedelsskada

När LÖF (patientskada), Läkemedelsförsäkringen (läkemedelsskada) eller det försäkringsbolag där du har din olycksfallsförsäkring / skadebolaget har utrett ditt ärende i sin helhet kommer du att få ett slutligt beslut. Om du fått ett slutligt beslut från bolaget som du inte är nöjd med är du välkommen att kontakta oss. Vi kan då hjälpa dig att begära en prövning i den i ditt fall aktuella nämnden, alternativt undersöka möjligheten att stämma bolaget vid tingsrätten. Vi hjälper dig då också att ansöka om rättsskydd via hemförsäkringen.

Rättsskydd kan dock inte beviljas så länge bolaget fortfarande reglerar den anmälda skadan. Det är först när ett slutligt beslut har fattats som du är missnöjd med som en ”tvist” i rättslig mening uppkommer. Du behöver därför vänta tills bolaget har fattat ett slutligt beslut innan du kontaktar oss.

Beroende på dina försäkringsvillkor kan rättsskyddet tas i bruk redan vid prövning i Patientskadenämnden, Personförsäkringsnämnden, Ansvarsförsäkringens personskadenämnd eller Läkedelsskadenämnden. Det är således inte alltid det krävs en rådande domstolstvist för att rättsskydd ska kunna beviljas. Advokatbyrån kan undersöka saken åt dig. Det är dock viktigt att du vänder dig till oss så snart som möjligt efter att du har erhållit ett slutligt beslut i din angelägenhet; det föreligger alltid en 6 månaders frist från beslutets datum, vilket innebär att du kan förlorar dina anspråksmöjligheter i det fall du ej stämmer i tingsrätt eller begär nämndprövning innan denna frist löper ut.

 
Läs mer om: