0%

Utlänningsrätt

Utlänningsrätten är ett rättsområde vars regler får en direkt påverkan på de människor som berörs därav.

En person som önskar immigrera till Sverige eller redan befinner sig i landet behöver inte sällan juridisk hjälp med frågor om arbetstillstånd, familjeanknytning, medborgarskap och liknande. Vi kan därför hjälpa dig med att utveckla grunderna för din ansökan om uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Ansökningsblanketter fyller du i regel i själv. Vi hjälper bland annat till med överklagan av beslut från Migrationsverket. Då tidsfristen för dessa överklaganden är kort är det viktigt att du snabbt kontaktar oss för att gå igenom beslutet tillsammans inför ett eventuellt överklagande.

I många fall utser Migrationsverket ett offentligt biträde för den sökande. Sökanden kan dock alltid framställa önskemål om vem som ska vara dennes offentliga biträde. Vi på Advokatbyrån åtar oss denna typ av uppdrag och jobbar målmedvetet med att föra din process framåt. Du kan också anlita oss som privat ombud.

Vi hjälper till vid

Du kan få direkt biträde i engelska på advokatbyrån. Advokatbyrån anlitar även tolk.