0%

Personskador

  • Överfallsskydd ur hemförsäkring
  • Skadestånd p g a brott
  • Försäkringsersättning
  • Försäkringskassan

All personskadereglering mot försäkringsbolag:

Advokatbyrån handlägger för närvarande ett stort antal försäkringsjuridiska ärenden såsom personskaderegleringar mot försäkringsbolag.

Du som kontaktar oss kan ha drabbats av en trafikolycka, en olycka, en patientskada eller annan händelse som orsakat dig personskada. Skadan kan vara en whiplashskada eller annan kroppslig skada. Advokatbyrån hjälper dig att begära rätt ersättning av försäkringsbolaget för din skada. Vi hjälper dig under skaderegleringen efter att skadan anmälts eller i en tvist i tingsrätten. Vi företräder personskadade på olika orter i hela Sverige mot olika försäkringsbolag. Advokatbyrån biträder klienten under personskaderegleringen och ser till att framställa samtliga anspråk som kan tänkas bli aktuella genom försäkringen.