0%

Internationell familjerätt

Internationell familjerätt
Vi har erfarenhet av familjerättsliga spörsmål med anknytning till andra länder och biträder gärna vid juridiska frågor som har internationella aspekter. Det kan till exempel handla om bouppteckningar, bodelningar eller arvskiften där det förekommer egendom i olika länder eller där någon eller några av parterna är bosatt utomlands.

 
Läs mer om: