0%

Uppehållstillstånd pga anknytning

Uppehållstillstånd

Uppehållstillstånd innebär en rätt att vistas och bo i Sverige. Ett uppehållstillstånd kan vara permanent eller tidsbegränsat. Om man har en nära anhörig i Sverige kan man ansöka om uppehållstillstånd för att få komma och bosätta sig i Sverige tillsammans med sin familjemedlem.

En person har rätt till uppehållstillstånd om denne är gift, ingått registrerat partnerskap eller är sambo med någon som har uppehållstillstånd här eller är svensk medborgare. Man har således rätt att få bo med sin make eller maka och sin blivande sambo.

Omyndiga barn har också rätt att förenas med sin eller sina föräldrar i Sverige. Man kan även i undantagsfall få uppehållstillstånd för att flytta till en anhörig i Sverige som inte är eller ska bli din make, maka, sambo. Familjemedlemmen i Sverige måste vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd. Den person man ska bo med i Sverige måste också kunna försörja er båda samt ha en bostad av tillräcklig storlek och standard där ni kan bo tillsammans. Huvudregeln är att den sökande skall styrka dels sin identitet genom ett giltigt hemlandspass, dels styrka släktskapet som ligger till grund för ansökan. I vissa fall kan den sökande styrka släktskap genom ett DNA-test.

Vi på advokatbyrån kan hjälpa dig om har fått avslag på beslutet och bestämmer dig för att överklaga. Ett överklagande ska ske inom tre veckor från den dag man fick beslutet. Kontakta oss i god tid.

 
Läs mer om: