0%

Sjukdom och sjukskrivning

Du som kontaktar oss kanske har fått problem med en eventuell sjukförsäkring eller med ersättning från Försäkringskassan på grund av sjukdom, eller så önskar du överklaga ett arbetsskadelivräntebeslut. När det är fråga om arbetsskada som regleras av AFA försäkring eller av Försäkringskassan kan vi i första hand erbjuda en konsultationstimme. Vid denna rådgivningstimme diskuterar vi om vi ska inträda som ditt ombud. Vårt arbete vid biträde mot Försäkringskassan eller mot AFA försäkring kan tyvärr inte medfinansieras av rättsskyddet i din hemförsäkring då rättsskydd inte beviljas för dylika tvister.

 
Läs mer om: