0%

Maria Turesson

Advokat och VD

Maria Turesson är advokat (ledamot av Sveriges advokatsamfund) och VD för advokatbyrån. Maria Turesson ansvarar således för det som sker inom företaget och handleder de biträdande juristerna.

Maria Turesson har över 23 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom det humanjuridiska området med särskild kompetens inom arvsrätt och bodelningar, personskaderätt, försäkringsrätt, skadeståndsrätt, vårdnad och umgängestvister om barn, målsägandebiträde samt som försvarare i brottmål.

Maria Turesson arbetade åren 1997-1999 uteslutande med arvsrätt; bodelning, bouppteckning, arvskifte samt boutredning.

År 1999 började Maria även arbeta med personskadejuridik –skadereglering gentemot försäkringsbolag samt såsom målsägandebiträde och med utlänningsrätt.

År 2001 började Maria även arbeta med familjerätt; äktenskapsskillnad, kvarsittanderätt samt tvister kring vårdnad, barns boende och umgängesrätt.

I början av år 2003 blev Maria advokat och började då att arbeta med uppdrag såsom offentlig och privat försvarare i brottmål.

Maria Turesson har således mycket lång erfarenhet av personskadereglering efter bl a trafikolyckor samt av familjerättsliga ärenden och uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare. Maria Turesson har mycket lång erfarenhet av att arbeta som försvarare i brottmål.

Maria Turesson vidareutbildar sig regelbundet genom kurser inom sina rättsområden såsom försäkringsmedicin, försäkringsrätt, att företräda barn osv. Maria Turesson arbetar för att tillgodose sina klienters intressen och hennes arbete kännetecknas av stor kompetens och engagemang.

Utbildning
Stockholms universitet jur. kand. 1997.

Språk
Svenska och engelska

Medlemskap
Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan början av år 2003.

Kontakt
E-mail: maria@advokatbyranturesson.se
Telefon: 08-650 39 61