0%

Arbetsskada

Du som kontaktar oss kan ha råkat ut för en trafikolycka till eller från ditt arbete.  En personskada till följd av en olyckshändelse som inträffar med bil under den vanliga, direkta färdvägen till eller från arbetet är ett färdolycksfall. Färden räknas från port till port och kan inkludera omvägar beroende på samåkning eller hämtning/lämning av barn. Avvikelser för övrigt ifrån normal färdväg medför i regel att skadan inte godkänns.

Vi kan hjälpa dig med att få ersättning från trafikförsäkringen och eventuell olycksfallsförsäkring.

Har du råkat ut för en trafikolycka så är det viktigt att du anmäler olyckan till både trafikförsäkringen och till eventuella olycksfallsförsäkringar (anmäl till alla du har, tänk på att du kan vara medförsäkrad i maka/sambos försäkring och att olycksfalls / sjukdomsförsäkringar ofta finns på skolor och hos arbetsgivare) . Vårt arbete att företräda dig mot trafikförsäkringsbolaget bekostas i regel av trafikförsäkringen. Vårt arvode för arbete mot olycksfallsförsäkringen medfinansieras endast av rättsskyddet om du fått ett slutligt beslut och tvist uppstått.

Man har som regel 3 år på sig från olycksdagen att anmäla skadan så det är viktigt att du gör detta i tid.

När det är fråga om arbetsskada som regleras av AFA försäkring eller av Försäkringskassan kan vi i första hand erbjuda en konsultationstimme. Vid denna rådgivningstimme diskuterar vi om vi ska inträda som ditt ombud. Vårt arbete vid biträde mot Försäkringskassan eller mot AFA försäkring kan tyvärr inte medfinansieras av rättsskyddet i din hemförsäkring då rättsskydd inte beviljas för dylika tvister.

 
Läs mer om: