0%

Bouppteckning och övrig arvsrätt

Ett arv är rätten till tillgångarna som finns kvar efter en avliden person. Det kan exempelvis handla om fastigheter, mark, kapital, fordon och personliga ägodelar som tillhört den avlidne. Rätten till arvet avgörs av det släktskap man har till den avlidne eller om man är testamentstagare.

När någon avlider upprättas en bouppteckning för att utreda den avlidnes tillgångar och skulder. Därefter genomförs ett arvskifte där arvet fördelas enligt den legala arvsordningen. Finns ett testamente utgår man från detta vid fördelningen, den avlidnes bröstarvingar har normalt sett alltid rätt till sin laglott.

Vi på advokatbyrån kan hjälpa dig med upprättandet av bouppteckning och med arvskifte. Detta kan behövas då det kan vara komplicerat för anhörig att få en fullständig överblick över en avliden persons ekonomi och ägodelar. Det kan dessutom vara påfrestande för nära anhöriga att behöva hantera dessa förfaranden på egen hand.

 
Läs mer om: