0%

Klara Granström

30 oktober, 2016 / Biträdande jurist

Klara Granström är jur kand.

Klara Granström tog sin juristexamen vid Umeå Universitet våren 2015.

Klara fördjupade sig under sin utbildning inom humanjuridik, kriminologi och viktimologi samt international law and human rights. Klara skrev sitt examensarbete inom straffrätt och behandlade gränsdragningen mellan sexuellt utnyttjande av barn och våldtäkt mot barn ur ett barn- och genusperspektiv.

Sommaren 2015 började Klara arbeta som biträdande jurist vid advokatbyrån.

Språk: Engelska

E-mail: klara.granstrom@advokatbyranturesson.se