0%

Maria Turesson

30 oktober, 2016 / Advokat

Maria Turesson är advokat och innehavare av advokatbyrån.

Maria Turesson tog sin Jur kand examen vid Stockholms universitet år 1997. Hon har varit ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan början av år 2003.

Maria Turesson arbetade åren 1997-1999 uteslutande med arvsrätt; bodelning, bouppteckning, arvskifte samt boutredning.

År 1999 började Maria även arbeta med personskadejuridik –skadereglering gentemot försäkringsbolag samt såsom målsägandebiträde och med utlänningsrätt.

År 2001 började Maria även arbeta med familjerätt; äktenskapsskillnad, kvarsittanderätt, vårdnad och barns boende.

I början av år 2003 började Maria att arbeta med uppdrag såsom offentlig försvarare.

Maria Turesson har således lång erfarenhet av personskadereglering efter bl a trafikolyckor samt familjerätt och utlänningsrätt. Maria Turesson har i flera år arbetat som försvarare i brottmål.

Språk: Engelska

E-mail: maria@advokatbyranturesson.se