0%

Nicole Trinh

30 oktober, 2016 / Biträdande jurist<br />Advokathjälp på Vietnamesiska språket

Nicole Trinh är jur kand.

Nicole tog sin juristexamen vid Stockholms universitet i början av år 2014.

Nicole läste fördjupningskurs inom skadeståndsrätt och kommunalrätt. Nicole skrev sitt examensarbete inom strafflagstiftning med rättssociologiskt perspektiv.

Våren 2014 började Nicole arbeta som biträdande jurist vid advokatbyrån.

Nicole anlitas för uppdrag inom samtliga advokatbyråns rättsområden.

Språk: Engelska och vietnamesiska

E-mail: nicole.trinh@advokatbyranturesson.se