0%

Matilda Myrberg

Biträdande jurist

Matilda Myrberg är jur.kand. och har arbetat vid advokatbyrån sedan oktober 2022.

Matilda har avlagt juristexamen vid Uppsala universitet. Hon har läst fördjupningskurser inom förmögenhetsrättslig familjerätt och våld i nära relation och skrev sitt examensarbete inom familjerätt, särskilt barnrätt. Under examensarbetet praktiserade Matilda på en familjerättslig byrå. Du kan anlita Matilda för uppdrag inom samtliga advokatbyråns rättsområden.

Utbildning
Uppsala universitet, jur.kand. 2022

Språk
Svenska och engelska

Kontakt
E-mail: matilda.myrberg@advokatbyranturesson.se
Telefon: 08-650 39 61